Firma PHU "ZET" oferuje wykonywanie poniższych rodzajów dokumentacji:

 

 • Zbiorniki poziome, bezciśnieniowe i niskociśnieniowe na materiały ciekłe zapalne oraz do magazynowania materiałów trujących lub żrących o pojemności 5÷200 m3.
 • Zbiorniki pionowe na materiały ciekłe zapalne oraz czynniki pozostałe o dowolnych pojemnościach.
 • Zbiorniki ciśnieniowe LPG o pojemności 5÷1700 m3.
 • Aparaty chemiczne dla przemysłu petrochemicznego i innych.


Odtwarzanie dokumentacji zbiorników dla potrzeb UDT:

 -

 • Zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych na materiały ciekłe zapalne oraz trujące i żrące.
 • Zbiorników ciśnieniowych i innych podlegających dozorowi technicznemu.
 • Wykonujemy obliczenia wytrzymałościowe metodą elementów skończonych zbiorników oraz ich części, dla których nie mają zastosowania warunki techniczne Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Odtwarzamy dokumentacje zbiorników poziomych i pionowych, zarówno spawanych jak i nitowanych.


Pozostałe zbiorniki i inne konstrukcje stalowe:

 

 • Wykonanie wymaganej dokumentacji zbiorników i innych konstrukcji stalowych podlegającym innym przepisom i warunkom technicznym (w tym zagranicznych).
 • Osprzęt technologiczny, przeciwpożarowy dla w/w zbiorników.
 • Orurowanie technologiczne, energetyczne i przeciwpożarowe dla w/w zbiorników.

 

Normy i przepisy:

 

 • Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z właściwymi przepisami, normami i warunkami technicznymi: np. UDT, DIN, TŰV, AD-Merblatt, ASME, British Standard, API, CODAP 2000. Dokumentację wykonujemy w języku polskim, angielskim, francuskim i niemieckim (w innych językach po odpowiednich uzgodnieniach).
 • Wykonujemy również dokumentacje zbiorników ciśnieniowych wg Dyrektywy Parlamentu Europejskiego nr 97/23/WE z dn. 29 maja 1997 roku w sprawie zbliżenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących urządzeń ciśnieniowych.
 • Konstrukcje stalowe mogą być projektowane z materiałów według PN i UDT, DIN, TŰV, ANSI i ASME oraz według ustaleń z Zamawiającym.

 

Wykonanie dokumentacji

 

Oferujemy wykonanie dokumentacji zarówno na podstawie otrzymanych od zleceniodawcy kompletnych założeń projektowych, jak również wykonanie dokumentacji łącznie ze wstępnym opracowaniem tych założeń.Możemy zobowiązać się również do uzgodnienia wykonanej przez siebie dokumentacji z właściwym organem dozoru technicznego.

 

Dokumentacja jest wykonywana przez zespół doświadczonych projektantów i konstruktorów, w tym przez byłych pracowników Biura Konstrukcyjnego Huty Ferrum S.A., jednego z czołowych producentów zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych oraz innych konstrukcji spawanych w Polsce.

Formularz kontaktowy

zamknij X
 •  
  Imię i nazwisko:
 •  
  Nazwa firmy:
 •  
  E-mail:
 •  
  Wiadomość:
 •  

 •  
Copyrights ZET 2012

ul. Siemianowicka 98, 41- 902 Bytom | biuro@zapior.pl marek@zapior.pl