Bezpieczne czyszczenieZbiornik po wypompowaniu z niego paliwa wskutek unoszących się w jego wnętrzu oparów, jest środowiskiem bardzo wybuchowym, a co za tym idzie stanowi duże zagrożeniem dla pracy ludzi w tej strefie.

 

Aby uniknąć zagrożenia eksplozją, nasze laboratorium badawczo-pomiarowe II stopnia opracowało autorską bezpieczną metodę odgazowania i czyszczenia zbiornika paliwowego. Metoda ta znacząco ogranicza przebywanie ludzi w strefie zagrożenia podczas przygotowania zbiornika paliwa do dalszych prac, znacząco podnosząc ich bezpieczeństwo podczas robót.

 

Nasza usługa otrzymała pozytywną opinie rzeczoznawców BHP i Ppoż, potwierdzająca że prace prowadzimy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, PPoż i ochrony środowiska dla stacji benzynowych i baz paliw.

 

Dodatkowym atutem świadczącym o innowacyjności naszej usługi jest fakt nagrodzenia jej przez Urząd Dozoru Technicznego oraz Polskiej Izby Paliw Płynnych na XVIII Międzynarodowych Targach „Stacja Paliw” w 2011 r.

 

Nowatorska metoda czyszczenia i odgazowywania zbiornika paliwa jest pionierską usługą tej klasy na rynku polskim, zgłoszona w urzędzie patentowym pod nr 391542. W czasie przeprowadzania wszelkich czynności zachowany są zasady mające na celu przeciwdziałanie zagrożeniu.

 

Między innymi:

 • Zabezpieczenie pracowników na każdym etapie czyszczenia
 • Stały pomiar stężeń oparów przy pomocy eksplozymetru
 • Używanie narzędzi i urządzeń iskro-bezpiecznych.

Formularz kontaktowy

zamknij X
 •  
  Imię i nazwisko:
 •  
  Nazwa firmy:
 •  
  E-mail:
 •  
  Wiadomość:
 •  

 •  
Copyrights ZET 2012

ul. Siemianowicka 98, 41- 902 Bytom | biuro@zapior.pl marek@zapior.pl