Zdalna rewizja wewnętrzna przy pomocy robota to innowacyjna usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny wizualnej stanu powierzchni wewnętrznej ścianek stalowych zbiorników przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Zdalne badanie wnętrza zbiornika - Robot Rewizyjny

Zdalna rewizja wewnętrzna przy pomocy robota to innowacyjna usługa polegająca na przeprowadzeniu oceny wizualnej stanu powierzchni wewnętrznej ścianek stalowych zbiorników przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych

Metoda bezpiecznego czyszczenia zbiorników

Zbiornik po wypompowaniu z niego paliwa wskutek unoszących się w jego wnętrzu oparów, jest środowiskiem wybuchowym. W celu przeciwdziałania pracy ludzi w strefach zagrożenia eksplozją, jak to miało miejsce do tej pory, nasze Laboratorium Badawczo-Pomiarowe II stopnia opracowało autorską bezpieczną metodę odgazowania i czyszczenia.

Projektowanie
zbiorników paliwa

Oferujemy wykonanie dokumentacji zarówno na podstawie otrzymanych od zleceniodawcy kompletnych założeń projektowych, jak również wykonanie dokumentacji łącznie ze wstępnym opracowaniem tych założeń.

System ZET „Alupłaszcz” to nagrodzona i opatentowana usługa stworzona jako alternatywa dla instalacji nowych zbiorników paliwowych. Polega ona na wykonaniu drugiego płaszcza w stalowych, jednopłaszczowych zbiornikach przeznaczonych do magazynowania produktów płynnych.

PATENTS CERTIFICATES AWARDS TESTIMONIALS REFERENCES
Copyrights ZET 2012

ul. Siemianowicka 98, 41- 902 Bytom | biuro@zapior.pl marek@zapior.pl